Toàn cảnh bức tranh sân golf Việt Nam

02/02/2020, 20:05

Việt Nam hiện có 78 sân golf đang hoạt động và 43 sân đang trong giai đoạn phát triển. Việt Nam là một trong 9 nước có số lượng sân golf lớn nhất châu Á và chiếm tỷ trọng 7% tại Đông Nam Á.