Toàn cảnh kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022 qua những con số

30/05/2022, 09:28

Nhiều dấu hiệu tích cực được thể hiện trong kỳ công bố tháng 5 của GSO như chỉ số sản xuất công nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giải ngân đầu tư công hay thu ngân sách nhà nước...; bên cạnh việc chỉ số CPI tăng, vốn FDI vào Việt Nam sụt giảm...