Tổng cục Thuế miễn nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định

21/09/2021, 19:59

TCDN - Tổng cục Thuế quyết định kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định.

Ngày 21/9, Tổng cục Thuế có thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định.

Tổng cục Thuế cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc xem xét xử lý công chức Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định theo thẩm quyền và theo tinh thần nội dung Công văn số 171-CV/TU ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Bình Định về việc đề nghị xem xét xử lý cán bộ.

Căn cứ các quy định của pháp luật về công chức và kỷ luật cán bộ công chức (Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế đã khẩn trương thực hiện các công việc để xử lý đối với công chức Nguyễn Công Thành.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh.

Ngày 20/9/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm đối với ông Nguyễn Công Thành. Cuộc họp có sự tham dự của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định.

Căn cứ mức độ vi phạm và qua quá trình kiểm điểm, xét thấy vi phạm kỷ luật của ông Nguyễn Công Thành là nghiêm trọng, uy tín giảm sút, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1376/QĐ-TCT ngày 20/9/2021 thi hành kỷ luật cảnh cáo. Đồng thời, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-TCT ngày 20/9/2021 miễn nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành.

Trước đó, ông Nguyễn Công Thành vào sân golf tại FLC Nhơn Lý. Hành vi này vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong bối cảnh UBND tỉnh Bình Định, chính quyền thành phố đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn để phòng chống dịch, trong đó có sân golf.

T. Phương
Bạn đang đọc bài viết Tổng cục Thuế miễn nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan