Tổng cục Thuế tổ chức hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế TNCN

2023-03-23 20:24:00

Ngày 23/3, trong khuôn khổ Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế đối với sắc thuế thu nhập cá nhân​ (TNCN) năm 2022 trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và trên fanpage Tổng cục Thuế.