Tổng cục Thuế tổ chức Lễ Công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc

2022-04-22 08:50:00

Tổng cục Thuế đặt ra lộ trình đến hết ngày 10/5/2022 phải hoàn thành tối thiểu 50%; đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, các nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.