Triển khi cấp thẻ BHYT năm 2022 cho hộ nghèo theo quy định mới

22/12/2021, 20:02

TCDN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 cho người nghèo theo quy định mới.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo sở lao động, thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện kịp thời chuyển danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng thuộc chuẩn nghèo đa chiều mới. Từ đó, cơ quan BHXH có cơ sở cấp thẻ BHYT mới từ ngày 1/1/2022.

Triển khi cấp thẻ BHYT năm 2022 cho hộ nghèo theo quy định mới. (Ảnh minh họa)

Triển khi cấp thẻ BHYT năm 2022 cho hộ nghèo theo quy định mới. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cần thông tin, giải thích rõ cho những người thuộc hộ nghèo trước kia được Nhà nước mua thẻ BHYT (quyết định 59) nhưng nay không được hỗ trợ theo nghị định 07 nữa thì chủ động mua thẻ BHYT theo hộ gia đình.

Theo nghị định 07, năm 2021 vẫn tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo quyết định 59 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều tiêu chí mới. Cụ thể, thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng trong khi khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng.

 Tuy nhiên sang giai đoạn 2022 - 2025, thu nhập ở khu vực nông thôn được tính là 1,5 triệu đồng/người/tháng, trong khi ở khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng.

Để người dân được hưởng chính sách BHYT theo Nghị định số 07 kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

Thứ nhất, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 01/01/2022 theo quy định.

Thứ hai, chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về Nghị định số 07. Đặc biệt là người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT, nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để người dân hiểu, chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Thứ ba, bố trí ngân sách địa phương, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Những năm qua, việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội.

Trong đó, sự tăng nhanh về tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã phần nào khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước.

PV
Bạn đang đọc bài viết Triển khi cấp thẻ BHYT năm 2022 cho hộ nghèo theo quy định mới tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan