Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu cảng

11/01/2023, 10:38

TCDN - Trong năm 2022, Trung tâm Kiểm dịch y tế (KDYT) quốc tế Hải Phòng đã kiểm dịch cho hơn 4600 lượt tàu thuyền nhập cảnh (bằng 111,4% so kế hoạch), tiến hành xét nghiệm nước đối với tàu thuyền xuất nhập cảnh cũng vượt kế hoạch.

Ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm KDYT quốc tế Hải Phòng đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tập trung cao công tác phòng chống dịch và kiểm dịch y tế. Theo đó, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với thuyền viên và hành khách, giám sát dịch tễ chặt chẽ thuyền viên, hành khách hàng hoá và tàu thuyền máy bay nhập cảnh, xuất cảnh, đặc biệt là tàu thuyền đến từ vùng dịch.

Trung tâm thực hiện kiểm soát chặt chẽ thân nhiệt và các biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh dịch khác. Test COVID-19 cho những trường hợp thuyền viên nghi ngờ mắc COVID-19, kiểm dịch hàng hoá nhập khẩu.

Đảm bảo việc cập nhật khai báo thông tin về tàu thuyền, máy bay xuất nhập cảnh, quá cảnh trên hệ thống cơ chế một cửa quốc gia theo quy định, duy trì chế độ thường trực 24/24 để thực hiện công tác làm thủ tục KDYT kịp thời, đảm bảo yêu cầu, điều kiện cho tàu thuyền, máy bay xuất nhập cảnh, quá cảnh.

Cán bộ Trung tâm thực hiện công tác kiểm dịch y tế đối với thuyền viên tàu nước ngoài tại cảng Hải Phòng.

Cán bộ Trung tâm thực hiện công tác kiểm dịch y tế đối với thuyền viên tàu nước ngoài tại cảng Hải Phòng.

Chuẩn bị sẵn sàng trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư và hoá chất cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch, thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh cho người xuất nhập cảnh bằng các tờ rơi tại cửa khẩu.

Trong năm 2022, Trung tâm đã tiến hành kiểm dịch cho hơn 4600 lượt tàu thuyền nhập cảnh (bằng 111,4% so kế hoạch) và hơn 4200 lượt tàu thuyền xuất cảnh (bằng 110% so với kế hoạch) cùng 140 lượt máy bay nhập cảnh vào 140 lượt máy bay xuất cảnh.

Về công tác kiểm tra xét nghiệm, Trung tâm KDYT quốc tế Hải Phòng đã tổ chức kiểm tra vệ sinh, kiểm nghiệm cấp giấy chứng nhận KDYT về nước và thực phẩm trên các tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. Đồng thời định kỳ kiểm tra vệ sinh tàu thuyền chạy nội địa.

Thường xuyên giám sát chất lượng nước, thực phẩm các cơ sở cung ứng cho tàu thuyền nhằm đảm bảo vệ sinh trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cửa khẩu và trên các phương tiện neo đậu tại cảng.

Định kỳ hàng tháng kiểm tra vệ sinh môi trường bến cảng từ 1-2 lần. Thực hiện xét nghiệm soi tươi phủ tạng chuột để phát hiện vi khuẩn dịch hạch, tư vấn, phát tờ rơi tuyên truyền về vệc sinh phòng bệnh cho chủ tàu, đại lý, thuyền viên nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào cảng biển Hải Phòng.

Trong năm 2022, Trung tâm KDYT quốc tế Hải Phòng đã kiểm tra thực phẩm, xét nghiệm nước đối với hơn 4400 lượt tàu nhập cảnh (bằng 116% so với kế hoạch), hơn 4400 tàu thuyền xuất cảnh (bằng 117% so với kế hoạch).

Công tác tiêm chủng và quản lý sức khoẻ, Trung tâm KDYT quốc tế Hải Phòng đã thực hiện theo đúng quy định, đối tượng, khám sàng lọc, tư vấn trước khi tiêm đảm bảo an toàn. Công tác tiêm chủng được báo cáo, cập nhập thường xuyên hàng ngày, báo cáo trên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và báo cáo hàng tháng, hàng quý tại trung tâm theo quy định.

Cán bộ kiểm dịch, xét nghiệm phải leo thang lên tàu nước ngoài neo tại khu vực phao 0 Đồ Sơn.

Cán bộ kiểm dịch, xét nghiệm phải leo thang lên tàu nước ngoài neo tại khu vực phao 0 Đồ Sơn.

Trung tâm KDYT quốc tế phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm giám sát vector, vật chủ dịch hạch tại cảng Hải Phòng. Thực hiện công tác phối hợp phòng chống dịch với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Phòng, phun diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất hyết, xây dựng kế hoạch diệt chuột, bọ chét tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Cảng Hải Phòng.

Năm 2023, Trung tâm KDYT quốc tế Hải Phòng đặt ra mục tiêu ngăn ngừa, khống chế phòng chống dịch tích cực và hiệu quả không để dịch bệnh mới xâm nhập vào TP. Nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, cách ly phát hiện kịp thời bệnh dịch thuộc nhóm A. Giám sát chặt chẽ tàu thuyền, máy bay thuyền viên, hành khách, hàng hoá xuất nhập cảnh, quá cảnh, nhất là tàu thuyền, máy bay đến từ vùng dịch cũ.

Trung tâm tổ chức trực 24/24 giờ để làm thủ tục KDYT, đồng thời giám sát dịch tễ chặt chẽ nhất là đối với tàu thuyền máy bay đến từ vùng dịch cũ, vùng đang có dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành hoặc các phương tiện có người sốt cao nghi mắc COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ, cúm A/H7N9, cúm A/H5N1…

Trung tâm yêu cầu tàu thuyền, máy bay neo đậu tại khu vực cách ly để theo dõi, giám sát xử lý y tế theo quy định, hàng tháng định kỳ tổ chức giám sát sinh học tại cảng và lấy mẫu xét nghiệm giám sát dịch tễ về vi khuẩn dịch hạch. Tổ chức kiểm tra tình trạng vệ sinh chung của các tàu thuyền nội địa neo đậu tại cảng, đảm bảo an toàn cho khu vực cảng biển.

PV
Bạn đang đọc bài viết Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu cảng tại chuyên mục Nhịp cầu doanh nghiệp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận