Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam khiển trách 3 công ty chứng khoán

12/11/2021, 09:01

TCDN - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có văn bản khiển trách đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- BSI.

2404_1_121504_cjrh

Các công ty bị VSD khiển trách gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI), CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC (mã chứng khoán: HCM) và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- BSI (mã chứng khoán: BSI). Cụ thể:

Ngày 9/11/2021, VSD đã có Quyết định số 248/QĐ-VSD về việc khiển trách HSC do trong tháng 10/2021 đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Cùng ngày, VSD đã có Quyết định số 247/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán SSI do trong tháng 10/2021 đã có 5 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại HOSE.

Tiếp đến, VSD có Quyết định số 246/QĐ-VSD về việc khiển trách BSI do trong tháng 10/2021 đã nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

VSD yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch hoặc phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam khiển trách 3 công ty chứng khoán tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan