Trung ương giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

16/05/2024, 18:09

TCDN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng, tại kỳ họp thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 xem xét công tác nhân sự.

Kỳ họp thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 xem xét công tác nhân sự.

Trước đó, ngày 20/3, Hội nghị bất thường của Trung ương Đảng khóa 13 đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước. Ngày 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Võ Văn Thưởng.

Hiện nay bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, đang giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 26/4, tại hội nghị bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới ngày 2/5, Quốc hội tiếp tục họp bất thường kỳ 7, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Vương Đình Huệ.

Hiện nay, Phó chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Bảo An
Bạn đang đọc bài viết Trung ương giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Ông Trần Thanh Mẫn sẽ điều hành hoạt động của Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định.