Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn, thí điểm xử lý nợ xấu

14/04/2022, 07:13

TCDN - Hôm nay ngày 14/4, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và dự kiến bế mạc vào ngày 26/4/2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án Luật: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022…

uy-ban-thuong-vu-qh

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa (nếu Chính phủ kịp trình).

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án, các khoản vốn chưa phân bổ; việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 2022; phương án phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, (i) xem xét về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi kinh tế và (ii) phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu Chính phủ kịp trình).

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 03/2022 của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; xem xét, quyết định số lượng thành viên của Uỷ ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tâm An
Bạn đang đọc bài viết Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn, thí điểm xử lý nợ xấu tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan