Văn hóa Doanh nghiệp thời Covid-19, chia sẻ của bà Hà Thu Thanh - Phó Chủ tịch VTCA, Chủ tịch Deloitte Việt Nam

56 2020-05-25 09:37:00