Vay mua nhà ở xã hội năm nay được áp lãi suất 4,8%/năm

14/08/2020, 10:59

TCDN - Mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành 13/8/2020.

Trước đó, năm 2019, tại Quyết định 355/QĐ-TTg, mức lãi suất này cũng được Chính phủ ấn định mức 4,8%/năm và không thay đổi từ năm 2018 tại Quyết định 370/QĐ-TTg và năm 2017 tại Quyết định 630/QĐ-TTg.

Điều kiện và thủ tục vay mua nhà xã hội

Theo quy định hiện hành, người dân muốn vay tiền mua nhà ở xã hội phải đáp ứng những điều kiện sau:

Chưa có nhà ở hoặc nhà ở diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Phải có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú và phải đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 1 năm trở lên tại tỉnh hoặc thành phố có dự án nhà ở xã hội;Phải thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà.

Nếu là đối tượng người thu nhập thấp là người không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên, người thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ.

Phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú;Bên cạnh đó, bạn cần đảm bảo một số điều kiện khác theo Điều 49 - Luật Nhà ở 2014.

Thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong thời gian tối thiểu 6 tháng cho đến khi có số dư tiền gửi đủ đáp ứng phần vốn tự có, cùng với số tiền vay tối đa tại NHCSXH theo quy định để đảm bảo thanh toán tiền mua nhà theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết với chủ đầu tư.

Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của NHCSXH hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

Có đầy đủ hồ sơ chứng minh theo quy định tại Điều 22, Nghị định 100/2015/NĐ-CPCó nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

Có giấy đề nghị vay vốn để mua nhà ở xã hội, trong đó cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ tại ngân hàng để mua nhà ở xã hội;

Có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định của Nghị định và của pháp luật về nhà ởThực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay thì NHCSXH, chủ đầu tư và người vay vốn phải ký kết thỏa thuận ba bên quy định rõ phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

Cá nhân, hộ gia đình vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH trong thời gian tối thiểu 6 tháng cho đến khi có số dư tiền gửi đủ đáp ứng phần vốn tự có, cùng với số tiền vay tối đa tại ngân hàng theo quy định để đảm bảo chi phí của dự toán xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Một dự án nhà ở xã hội.

Một dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, phải có hộ khẩu thường trú tại nơi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình được UBND cấp xã xác nhận; Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH.

Có cam kết cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ tại ngân hàng về nhà ở xã hội.

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; Có thiết kế, dự toán, giấy phép xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tục vay

Theo quy định tại Điều 22, Nghị định 100/2015/NĐ-CP, người mua nhà cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục - hồ sơ mua nhà ở xã hội để chủ đầu tư xét duyệt. Cụ thể người mua cần thực hiện đúng hướng dẫn thủ tục vay mua nhà ở xã hội như sau:

Hồ sơ chung

Trong hồ sơ chung cần có: Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (theo mẫu), CMND (03 bản chứng thực), giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (03 bản chứng thực), anh các thành viên trong hộ (ảnh 3x4, mỗi một thành viên 03 ảnh).Hồ sơ chứng minh đối tượng được hưởng.

Thủ tục vay mua nhà ở xã hội tiếp theo cần phải nhớ là chuẩn bị giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở (theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP việc xin xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở).Hồ sơ xác nhận điều kiện cư trú

Nếu người mua có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó (bản sao).

Giấy chứng thực đăng ký tạm trú, chứng thực hợp đồng lao động hoặc hợp đồng và giấy xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội đối với người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hoặc thành phố có nhà ở xã hội.

Hồ sơ chứng minh về thu nhập:

- Xác nhận thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên của cơ quan, đơn vị đang làm việc.

- Kê khai mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai.

Thanh Hà
Bạn đang đọc bài viết Vay mua nhà ở xã hội năm nay được áp lãi suất 4,8%/năm tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan