Vi phạm chứng khoán, 2 cá nhân bị phạt hàng trăm triệu đồng

03/12/2022, 09:06
báo nói -

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tạ Thị Dinh và bà Lê Phương Mai số tiền hàng trăm triệu đồng vì vi phạm chứng khoán.

Ngày 30/11/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 985/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tạ Thị Dinh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70 triệu đồng do không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn và khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Phạt tiền 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể: Ngày 27/7/2021, bà Tạ Thị Dinh (Bà) – cổ đông lớn của CTCP Đầu tư MST (HNX: MST) đã bán 366.700 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,13% xuống 4,57% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST. Ngày 20/12/2021, Bà đã mua 888.600 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 4,57% lên 5,88% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST. Ngày 21/12/2021, Bà đã mua 111.400 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 5,88% lên 6,04% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST. Tuy nhiên đến ngày 07/4/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Bà đối với cổ phiếu MST.

phat_yivr

Cùng ngày, UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Phương Mai số tiền 70 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 20/8/2021, bà Lê Phương Mai (Bà)– cổ đông lớn của CTCP An Trường An (Upcom: ATG) đã mua 798.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG. Ngày 11/3/2022, Bà đã bán 698.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,57% xuống 0,98% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG. Tuy nhiên đến ngày 07/4/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Bà đối với cổ phiếu ATG.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Vi phạm chứng khoán, 2 cá nhân bị phạt hàng trăm triệu đồng tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan