Viettel Global bị phạt 100 triệu đồng

15/04/2021, 08:01

TCDN - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global - mã chứng khoán: VGI).

Cụ thể, ​Viettel Global bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do Viettel Global không công bố thông tin theo quy định trên trang điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu gồm: thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, 2020; dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2019, 2020...

viettel-global-len-san-Upcom

Bên cạnh đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu gồm báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét; giải trình nguyên nhân chênh lệnh lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước tại báo cáo tài chính quý II, IV/2019, quý I/2020; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán; báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, II/2019, quý I/2020...

Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu gồm: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thanh Hà
Bạn đang đọc bài viết Viettel Global bị phạt 100 triệu đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Doanh thu Viettel Global đạt gần 7.900 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel – Viettel Global (Upcom: VGI), doanh thu thuần đạt gần 7.900 tỷ đồng, với lãi gộp tăng từ 2.113 tỷ lên 2.769 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể khi tăng từ 26,4% lên 35,3%.