Vĩnh Hoàn muốn trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%

26/03/2024, 20:53

TCDN - Với tổng khối lượng 224,4 triệu cổ phiếu VHC đang lưu hành, Vĩnh Hoàn dự chi khoảng hơn 448,8 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2024.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông với tờ trình phương án trả cổ tức năm 2024 dự kiến tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vĩnh Hoàn sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tại Hội trường Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thành Ngọc (ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Theo dự thảo tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, Vĩnh Hoàn trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ đồng.

Với tổng khối lượng 224,4 triệu cổ phiếu VHC đang lưu hành, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn dự chi khoảng hơn 448,8 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2024.

Trong lịch sử chi trả cổ tức, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thường xuyên duy trì mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% trong suốt giai đoạn 202-2023. Riêng năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch trả cổ tức 40%, trong đó 20% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Vinh Hoan

Về kết quả kinh doanh, 2 tháng đầu năm 2024, VHC ghi nhận doanh thu tăng trưởng. Trong tháng 1/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ.

Trong tháng 2/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu 801 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lũy kế hai tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn đạt tổng doanh thu 1.721 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024. Trước đó, năm 2023 công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.038,6 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 896,52 tỷ đồng, giảm 54,6% so với năm trước. So với kế hoạch đặt ra từ đầu năm 2023 công ty không hoàn thành mục tiêu.

Như Hằng
Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Hoàn muốn trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan