VPBank là ngân hàng sa thải nhân viên nhiều nhất năm 2019