Xác định Asanzo xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu và trốn thuế

16 2019-10-29 14:34:00

Tổng cục Hải quan đã có căn cứ và xác định 2 dấu hiệu vi phạm của Công ty CP Tập đoàn Asanzo: xâm phạm sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu và tội trốn thuế.