Yêu cầu báo cáo thực hiện Dự toán Pháp lệnh Ưu đãi NCC năm 2020

15/09/2020, 10:46

TCDN - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn yêu cầu các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện Dự toán Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2020.

loatbainccky4anh4

Theo công văn số 3506/LĐTBXH-KHTC, Bộ yêu cầu trước ngày 25/9/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm 2020, dự kiến kinh phí còn thực hiện trong năm 2020 để báo cáo việc chấp hành dự toán ngân sách năm 2020 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể: kinh phí chi trả các loại trợ cấp thường xuyên, chi mua bảo hiểm y tế và chi trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, căn cứ dự toán chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành được thông báo tại Quyết định số 2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 và số dư dự toán năm 2019 được phép chuyển sang thực hiện năm 2020 và tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm 2020 và ước dự toán thực hiện cả năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo nguồn và nhu cầu dự toán năm 2020.

Trường hợp dự toán năm 2020 đã được thông báo không sử dụng hết hoặc không đảm bảo thực hiện chế độ cho các đối tượng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo, giải trình nhu cầu thực hiện để tổng hợp, điều chỉnh kinh phí thực hiện theo quy định.

Đối với kinh phí chi trả trợ cấp 01 lần, căn cứ tình hình thực hiện trợ cấp 01 lần đã thực hiện 8 tháng đầu năm và hồ sơ đang hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền Quyết định có khả năng triển khai trong năm 2020 để dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2020. Trường hợp dự toán kinh phí trả trợ cấp 01 lần được giao năm 2020 có khả năng thừa hoặc thiếu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo để Bộ tổng hợp, điều chỉnh chung.

Về kinh phí công tác điều dưỡng, Bộ yêu cầu phải đảm bảo tất cả các đối tượng đến niên hạn đều được hưởng chế độ điều dưỡng theo quy định. Trường hợp dự toán năm 2020 đã được thống báo không sử dụng hết hoặc không đảm bảo thực hiện chế độ điều dưỡng cho các đối tượng đến niên hạn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo để thực hiện điều chỉnh giảm dự toán theo quy định.

Minh Châu
Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu báo cáo thực hiện Dự toán Pháp lệnh Ưu đãi NCC năm 2020 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp