10 tỉnh thành thu hút FDI lớn nhất trong 9 tháng năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020 các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 60 tỉnh, thành phố trên cả nước với số vốn là 21,20 tỷ USD.