51 đơn vị chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

08/07/2024, 15:58

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, tính tới thời điểm này có 20/44 bộ, cơ quan trung ương và 31/63 địa phương phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 21.763 tỷ đồng, chiếm 3,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn ngân sách trung ương là 12.499,3 tỷ đồng, vốn cân đố ngân sách địa phương là 9.263,7 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, theo Bộ Tài chính, có 20/44 bộ, cơ quan trung ương và 25/63 địa phương chưa phân bổ với số vốn là 12.499,3 tỷ đồng/236.915,7 tỷ đồng (chiếm 5,28% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, vốn trong nước chưa phân bổ: 9.902,5 tỷ đồng do chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, dự kiến bố trí cho các dự án, nhiệm vụ đang tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; đang đề nghị cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện và hoàn thành,…

Vốn nước ngoài chưa phân bổ chi tiết là 1.760,5 tỷ đồng do đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, đang đàm phán, ký kết Hiệp định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch trung hạn để giao kế hoạch năm 2024.

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn cân đối ngân sách địa phương là 9.263.716 triệu đồng của 16/63 địa phương do địa phương để lại phân bổ sau, chưa phân bổ hết vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, xổ số, bội chi ngân sách địa phương.

Về giải ngân vốn, theo Bộ Tài chính, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2024 là 206.056,7 tỷ đồng, đạt 27% tổng kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2024 ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2024 là 9.387,3 tỷ đồng, đạt 19,29% kế hoạch. Giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2024 là 196.669,4 tỷ đồng, đạt 27,51% kế hoạch, đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó vốn trong nước là 194.270,6 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch và 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn nước ngoài là 2.399,1 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính kiến nghị, đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được giao bổ sung vốn ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu năm năm 2022 theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ: đề nghị khẩn trương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc làm căn cứ giải ngân vốn trong thời gian tới.

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ quy định tại các Nghị quyết, Công điện...

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết 51 đơn vị chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 20%
Bộ Tài chính cho biết, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2024 vốn kế hoạch năm 2024 là 148.284,8 tỷ đồng, đạt 20,99% tổng kế hoạch, đạt 22,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.