Bắc Giang: Kiên quyết không cho phép hợp thức hóa vi phạm đất đai mới phát sinh

26/12/2022, 19:24
báo nói -

TCDN - UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép phải được kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, kiên quyết không cho phép hợp thức hóa các vi phạm mới phát sinh.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

Theo đó, đối với các trường hợp sử dụng đất trái với mục đích đất được giao các địa phương đều phải cơ bản xử lý xong trước ngày 1/7/2024.

Đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép phải được kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, kiên quyết không cho phép hợp thức hóa các vi phạm mới phát sinh.

Bắc Giang kiên quyết không cho phép hợp thức hóa các vi phạm đất đai mới phát sinh.

Bắc Giang kiên quyết không cho phép hợp thức hóa các vi phạm đất đai mới phát sinh.

Do vậy, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để có cơ sở xử lý dứt điểm các trường hợp mà pháp luật đất đai cho phép thực hiện các thủ tục hợp thức, công nhận quyền sử dụng đất;

Trong quá trình thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh phân bổ hợp lý chỉ tiêu sử dụng đất lúa chuyển mục đích nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp, ưu tiên cho các huyện, thành phố có nhiều trường hợp chuyển mục đích theo mô hình, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện trước đây.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU, Công văn số 1543-CV/TU ngày 9/9/2022 và Kế hoạch đến tất cả các xã, phường, thị trấn, các thôn, xóm, bản, khu dân cư, tổ dân phố, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục và lựa chọn theo hình thức hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương.

Rà soát Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung cao thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu những địa phương không nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên dẫn đến kết quả xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn đạt thấp; tiếp tục để phát sinh vi phạm mới mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn nâng cao chất lượng xử lý vi phạm, hạn chế tối đa tồn tại, sai sót trong quá trình thiết lập hồ sơ và xử lý các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc địa bàn để sớm nhất phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm mới phát sinh, không để xảy ra hậu quả khó khắc phục, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm mà không bị phát hiện hoặc chậm phát hiện, xử lý không triệt để.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kết luận số 120-KL/TU và Kế hoạch. Cơ quan, đơn vị, địa phương khi giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phải thực hiện phương châm 4 “rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành).

An Tú
Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Kiên quyết không cho phép hợp thức hóa vi phạm đất đai mới phát sinh tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan