Ngân hàng MSB Sài Gòn bị “tố” bội tín về việc giải quyết nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán:

Bài 3: Công ty Lizen “phản pháo” lại báo cáo của Ngân hàng MSB Sài Gòn

07/12/2023, 10:32
báo nói -

TCDN - Trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM, Công ty Lezin cho rằng, MSB Sài Gòn và THĐ 15 cố tình kéo dài bằng cách cho rằng những số liệu mà Công ty Lizen cung cấp không chính xác, không phù hợp để không thực hiện nghĩa vụ hoàn ứng.

Bài 1: Ngân hàng MSB bị tố bội tín với khách hàng

Bài 2: Ngân hàng MSB Sài Gòn báo cáo gì cho Ngân hàng Nhà nước về việc bị “tố” bội tín

MSB Sài Gòn và THĐ 15 cố tình kéo dài thời gian

Ngày 24/11/2023, Công ty Cổ phần Lizen (gọi tắt là: Công ty Lizen) đã có văn bản gửi Phòng Thanh tra, Giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM để phản bác lại nội dung thông tin liên quan đến Công văn số 226/2023/CV-MSB SGN của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn (gọi tắt là: MSB Sài Gòn) gửi đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM (gọi tắt là: Ngân hàng Nhà nước) báo cáo về việc thực hiện nghĩa vụ đối với các thư bảo lãnh đảm bảo cho khoản tiền tạm ứng phát hành theo đề nghị của Công ty Cổ phần THĐ 15 (gọi tắt là: Công ty THĐ 15) đến Công ty Lizen, cụ thể:

Theo Công ty Lizen, MSB Sài Gòn liên tục đưa ra lý do về sự không thống nhất giữa Công ty Lizen và Công ty THĐ 15 về số liệu, tạo cơ sở để tránh việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền tạm ứng. Tuy nhiên, theo trình bày của MSB Sài Gòn, có thể nhận thấy Công ty Lizen đã thể hiện tinh thần hợp tác bằng việc tham gia nhiều cuộc họp theo yêu cầu của MSB Sài Gòn và Công ty THĐ 15 vào các ngày 08/8/2023, 30/8/2023, và 11/9/2023 để đạt được sự thống nhất về khoản tiền tạm ứng. Cũng theo MSB Sài Gòn, “sau thời gian phối hợp đối chiếu, đại diện Công ty Lizen đã gửi cho MSB Sài Gòn số liệu đối chiếu tạm tính của cả hai dự án”. Điều này cho thấy Công ty Lizen và Công ty THĐ 15 đã phối hợp cùng cung cấp thông tin cụ thể để xác định số tiền cần hoàn ứng.

Theo đó, Công ty Lizen cho rằng, MSB Sài Gòn và THĐ 15 cố tình kéo dài bằng cách cho rằng những số liệu đó là không chính xác, không phù hợp để không thực hiện nghĩa vụ hoàn ứng cho chúng tôi mà không đưa ra được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào chứng minh những số liệu mà Công ty Lizen cung cấp là không phù hợp.

Đồng thời, Công ty Lizen dẫn chứng rằng, theo đúng quy định của pháp luật cũng như theo nội dung của các chứng thư bảo lãnh đều thể hiện rất rõ đây là bảo lãnh tạm ứng vô điều kiện không huỷ ngang, việc Công ty Lizen yêu cầu MSB Sài Gòn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bảo lãnh còn hiệu lực, hợp lệ và đúng quy định. Thêm vào đó, giá trị tạm ứng chưa thu hồi được xác định dựa trên cơ sở pháp lý của hồ sơ thanh toán, đã được cả hai bên xác nhận bằng chữ ký tính đến thời điểm thu hồi. Do đó, việc MSB Sài Gòn luôn đưa ra những lý lẽ là số liệu chưa rõ, cần phải đối chiếu chỉ thể hiện việc cố tình trì hoãn kéo dài việc thực hiện nghĩa vụ, không có trách nhiệm đối với các thư bảo lãnh do mình đã phát hành.

Chuyển đổi bảo lãnh từ vô điều kiện sang bảo lãnh có điều kiện

Bên cạnh đó, Công ty Lizen còn “tố” MSB Sài Gòn đang "vẽ chuyện" để kéo dài thời gian giải quyết vấn đề: “MSB Sài Gòn luôn nói sẽ chịu trách nhiệm đối với thư bảo lãnh mà họ đã phát hành, tuy nhiên lại luôn kèm theo điều kiện “các bên thống nhất số liệu”, mà như đã trình bày trên, việc không thống nhất được số liệu là ý kiến chủ quan từ phía MSB Sài Gòn và Công ty THĐ 15. Đồng thời, việc có điều kiện kèm theo cũng gây ra sự mâu thuẫn với chính nội dung của thư bảo lãnh vô điều kiện đã được phát hành. MSB Sài Gòn còn tự cho rằng Công ty Lizen và Công ty THĐ 15 còn nhiều vấn đề bất đồng chưa thống nhất. Tuy nhiên, Công ty Lizen không có bất kỳ bất đồng nào với Công ty THĐ 15 ảnh hưởng đến bảo lãnh tạm ứng này. Công ty Lizen đã căn cứ theo hồ sơ thanh toán đã được ký xác nhận giữa hai bên tính đến thời điểm hết hạn bảo lãnh được ghi nhận để xác định giá trị tạm ứng còn lại phải thu hồi”.

Công ty Lizen cho rằng, MSB Sài Gòn phải thực hiện nghĩa vụ đối với bảo lãnh đã phát hành, còn trác nhiệm nộp tiền, đưa tài sản vào để đảm bảo khoản tiền hoàn trả theo đúng nghĩa vụ bảo lãnh đó là chuyện giữa MSB Sài Gòn và THĐ 15

Công ty Lizen cho rằng, MSB Sài Gòn phải thực hiện nghĩa vụ đối với bảo lãnh đã phát hành, còn trác nhiệm nộp tiền, đưa tài sản vào để đảm bảo khoản tiền hoàn trả theo đúng nghĩa vụ bảo lãnh đó là chuyện giữa MSB Sài Gòn và THĐ 15

Ngoài ra, Công ty Lizen còn cho rằng, MSB Sài Gòn đang có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ đối với bảo lãnh đã phát hành với Công ty Lizen, còn việc MSB Sài Gòn làm việc với Công ty THĐ 15 về trách nhiệm nộp tiền, đưa tài sản vào để MSB Sài Gòn đảm bảo lại cho khoản tiền mà MSB Sài Gòn phải hoàn trả theo đúng nghĩa vụ bảo lãnh với Công ty Lizen là một vấn đề hoàn toàn độc lập.

Tuy nhiên, dù đã qua nhiều buổi làm việc nhưng đến thời điểm hiện tại, MSB Sài Gòn vẫn không thể giải quyết được vấn đề với Công ty THĐ 15, đơn vị phát hành bảo lãnh, đồng thời cũng không chịu trách nhiệm bỏ nguồn vốn đối ứng ra trước để giải quyết trách nhiệm bảo lãnh với Công ty Lizen. Việc MSB Sài Gòn liên tục đưa ra lý do với điều kiện phải đối chiếu số liệu, nghĩa là phải có sự xác nhận của Công ty THĐ 15 mới hoàn trả tạm ứng, trong khi Công ty THĐ 15 lại đang cố tình trì hoãn việc hoàn trả tạm ứng thì không khác gì tạo ra tình huống “đánh đố” Công ty Lizen, giống như muốn chuyển đổi bảo lãnh từ vô điều kiện sang bảo lãnh có điều kiện “bất khả thi”.

Thanh Quang
Bạn đang đọc bài viết Bài 3: Công ty Lizen “phản pháo” lại báo cáo của Ngân hàng MSB Sài Gòn tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan