Bán hàng online phải nộp bao nhiêu tiền thuế TNCN?

12/04/2024, 13:30
báo nói -

TCDN - Hoạt động bán hàng online thuộc phạm vi phân phối và cung cấp hàng hóa nên tỷ lệ thuế TNCN phải nộp là 0,5% tổng doanh thu một năm theo quy định nếu doanh thu bán hàng từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Căn cứ theo Điều 4, Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về nguyên tắc tính thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định pháp luật.

Như vậy, người bán hàng online là người có nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế TNCN nếu có doanh thu bán hàng online từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Doanh thu bán hàng online 100 triệu đồng/năm phải kê khai và nộp thuế TNCN.

Doanh thu bán hàng online 100 triệu đồng/năm phải kê khai và nộp thuế TNCN.

Theo đó, mức thuế phải nộp sẽ phụ thuộc vào từng ngành nghề dựa trên tổng doanh thu.

Cụ thể, hoạt động bán hàng online thuộc phạm vi phân phối và cung cấp hàng hóa nên tỷ lệ thuế TNCN phải nộp là 0,5% tổng doanh thu một năm theo quy định tại Phụ lục 1 Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN ban hành tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Ngoài ra, các cá nhân và hộ gia đình khi kinh doanh online cũng sẽ phải nộp 1% thuế GTGT. Như vậy, khi kinh doanh online, người bán có nghĩa vụ phải nộp 1,5% thuế GTGT và thuế TNCN trên tổng doanh thu khi bán hàng có mức doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên/năm.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14, người bán hàng online cần phải thực hiện quyết toán thuế TNCN và thuế GTGT chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ thời điểm kết thúc năm dương lịch.

Cách tính thuế TNCN phải nộp khi bán hành online như sau:

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 10, Thông tư 40/2021/TT-BTC, số thuế TNCN và số thuế GTGT mà hộ, cá nhân bán hàng online được xác định theo công thức:Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN. Trong đó:Tỷ lệ thuế TNCN: Áp dụng theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều ngành nghề, lĩnh vực thì kê khai và tính thuế theo tỷ lệ tính thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Doanh thu tính thuế TNCN:

Doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Các khoản trợ giá, phí thu thêm, phụ trội, phụ thu được hưởng theo quy định. Các khoản bồi thường do vi phạm hợp đồng, bồi thường khác.

Hoàng Tư
Bạn đang đọc bài viết Bán hàng online phải nộp bao nhiêu tiền thuế TNCN? tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan