Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

29/05/2020, 17:35

TCDN - Tổng hợp kết quả chính từ 268 BCKT của 213 cuộc kiểm toán tổ chức trong năm 2019 đối với niên độ ngân sách năm 2018, KTNN trân trọng báo cáo Quốc hội các nội dung về quyết toán NSNN năm 2018.

Toàn văn báo cáo kiểm toán xem tại đây

Bạn đang đọc bài viết Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp