Bảo hiểm AIA: Mang chục nghìn tỷ gửi ngân hàng, mua trái phiếu hơn 22.000 tỷ đồng

18/09/2023, 10:52
báo nói -

TCDN - Theo báo cáo tài chính 6 tháng, bảo hiểm AIA báo lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng. Lãi của AIA chủ yếu đến từ việc đầu tư tài chính khi gửi ngân hàng hơn 20.000 tỷ đồng, mua trái phiếu hơn 22.000 tỷ.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (AIA) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023. Theo đó, lợi nhuận trước thuế bán niên đạt 1.101 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2023 của AIA đạt 7.573 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm giảm 12% xuống còn 7.919 tỷ đồng còn phí nhượng tái bảo hiểm tăng 6% lên 367 tỷ đồng.

Giàu như bảo hiểm AIA: Mang tiền gửi ngân hàng, mua trái phiếu hơn 45.000 tỷ đồng.

Giàu như bảo hiểm AIA: Mang tiền gửi ngân hàng, mua trái phiếu hơn 45.000 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 4,5%, xuống còn hơn 5.840 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí bồi thường bảo hiểm đi ngang ở mức 5.273 tỷ đồng (giảm 25 tỷ đồng so cùng kỳ 2022).

Ngược lại, mảng hoạt động tài chính năm nay của AIA ghi nhận mức lợi nhuận thuần tăng trưởng tới 58% lên hơn 1.552 tỷ đồng, nhờ doanh thu tăng trưởng 32% và tiết giảm phần lớn chi phí tài chính. Chi phí bán hàng giảm 28% so với cùng kỳ xuống 1.173 tỷ đồng.

Do đó, dù mảng kinh doanh bảo hiểm ghi nhận sự sụt giảm nhưng lãi từ hoạt động tài chính tăng và chi phí giảm giúp AIA ghi nhận lãi sau thuế gần 887 tỷ đồng, tăng 19%.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/6 tăng 5,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 13%. Tài sản dài hạn tăng 14%. 

Một điểm đặc biệt trên bảng kế toán của AIA là doanh nghiệp này dùng tới 79% tổng tài sản của mình cho các khoản đầu tư tài chính, với 12.099 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn và 33.031 tỷ đồng đầu tư dài hạn.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng, bảo hiểm AIA báo lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng. Công ty này gửi ngân hàng hơn 20.000 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu hơn 22.000 tỷ.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng, bảo hiểm AIA báo lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng. Công ty này gửi ngân hàng hơn 20.000 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu hơn 22.000 tỷ.

Trong đó, công ty có 10.021 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn; 10.045 tỷ đồng tiền gửi dài hạn; 2.159 tỷ đồng kinh doanh chứng khoán và 22.758 tỷ đồng đầu tư trái phiếu. Nhờ những khoản đầu tư này, trong số các khoản phải thu ngắn hạn, AIA có 1.210 tỷ đồng là lãi dự thu từ đầu tư trái phiếu và tiền gửi ngân hàng.

Nợ phải trả tăng 5% so với đầu năm lên gần 42.324 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ dài hạn gần 39.558 tỷ đồng, tăng 7%. Vốn chủ sở hữu tăng 6,4% lên hơn 14.651 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6 năm 2023, nợ thuế tại AIA là 37 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân hơn 20 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 13 tỷ đồng, còn lại là thuế nhà thầu nước ngoài.

Hoàng Nhung
Bạn đang đọc bài viết Bảo hiểm AIA: Mang chục nghìn tỷ gửi ngân hàng, mua trái phiếu hơn 22.000 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Vụ cháy chung cư mini: Yêu cầu giải quyết bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ
Liên quan đến vụ cháy chung cư mini, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm.
Bảo hiểm bắt buộc đối với xe ôtô từ 6-11 chỗ là 800 nghìn đồng
Theo quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, mức phí bảo hiểm xe ôtô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, xe từ từ 6 - 11 chỗ là 794.000 đồng.