Doanh thu phí bảo hiểm đạt 17 nghìn tỷ đồng trong tháng 8

08/09/2023, 19:58

TCDN - Tổng doanh thu phí bảo hiểm 8 tháng ước đạt 147.130 tỷ đồng (giảm 6,08% so với cùng kỳ năm trước), so với tháng 7, doanh thu phí bảo hiểm tăng 17 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 875.852 tỷ đồng (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 118.871 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 756.981 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 733.814 tỷ đồng (tăng 13,84% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65.557 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 668.257 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 576.766 tỷ đồng (tăng 14,97% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.923 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 542.843 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 182.181 tỷ đồng (tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 147.130 tỷ đồng (giảm 6,08% so với cùng kỳ năm trước). Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 46.529 tỷ đồng (tăng 20,78% so với cùng kỳ năm trước).

Về đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm của Bộ Tài chính (hoạt động từ ngày 21/02/2023): Tính đến hết ngày 31/8/2023, đã tiếp nhận, xử lý 233 kiến nghị phản ánh qua đường dây nóng điện thoại và 492 kiến nghị phản ánh qua hộp thư điện tử.

Hà Linh
Bạn đang đọc bài viết Doanh thu phí bảo hiểm đạt 17 nghìn tỷ đồng trong tháng 8 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Bảo hiểm bắt buộc đối với xe ôtô từ 6-11 chỗ là 800 nghìn đồng
Theo quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, mức phí bảo hiểm xe ôtô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, xe từ từ 6 - 11 chỗ là 794.000 đồng.