Bất động sản An Phú bị phạt 70 triệu đồng

08/06/2022, 08:57

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt vi Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú 70 triệu đồng vì không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

cong-ty-co-phan-cmc-bi-phat-do-vi-pham-cong-bo-thong-tin

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 150/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú (địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), cụ thể:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020, Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên các năm 2020, 2021).

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Bất động sản An Phú bị phạt 70 triệu đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan