Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

06/09/2022, 06:51
báo nói -

TCDN - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Ảnh minh hoạ

Tại dự thảo thông tư này đã sửa đổi điều 4 của Thông tư số 18/2016/TT-BTC như sau:

Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng kinh phí do cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc gồm:

Hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Theo đó, trong trường hợp hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa: áp dụng theo Điều 27, Điều 29 Nghị định số 83/2018/NĐPCP.

Trường hợp hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc sau: phân tích chất lượng hàng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp, thì căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, phần kinh phí còn lại dùng để cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại.

Gia Linh
Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan