Chậm nộp thuế, CMISTONE Việt Nam bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

13/01/2022, 12:32

TCDN - Cục Thuế Hà Nội vừa thông báo áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty CP CMISTONE Việt Nam (UPCoM: CMI) do các vi phạm về nợ thuế.

Ngày 12/11/2021, Cục thuế TP. Hà Nội có văn bản về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI/UPCoM) do Công ty có số tiền thuế quá hạn nộp. Tổng cộng số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp gần 16 tỷ đồng.

Ngừng sử dụng hóa đơn của CMISTONE Việt Nam để cưỡng chế thuế.

Ngừng sử dụng hóa đơn của CMISTONE Việt Nam để cưỡng chế thuế.

Ngoài ra, ngày 19/11/2021, CMI nhận quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do chậm công bố thông tin theo quy định. Những văn bản mà CMI chưa công bố bao gồm Báo cáo tài chính quý 4/2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo tài chính quý 1/2019, Báo cáo thường niên 2018 và 2020.

Trước đó, Công ty cũng công bố chậm một số văn bản gồm Báo cáo tình hình quản trị năm 2016, Báo cáo tài chính quý 4 và kiểm toán năm 2016, Báo cáo thường niên 2016, Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3/2017, báo cáo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 ngày 13/09/2017, Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài chính soát xét bán niên riêng và hợp nhất năm 2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3/2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính quý 2/2020 công ty mẹ và hợp nhất và gần đây nhất là báo cáo về Thay  đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/02/2019.

Đối với những vi phạm về công bố thông tin, CMI bị Uỷ ban Chứng khoán nhà nước xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

Công ty CP CMISTONE Việt Nam tiền thân là Công ty CP CAVICO Khoáng sản và Công nghiệp được thành lập ngày 03/10/2007. CMISTONE có nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó lĩnh vực xây lắp, khai thác, sản xuất chế biến đá, khoáng sản là một trong những lĩnh vực chủ chốt.

Thiên Phú
Bạn đang đọc bài viết Chậm nộp thuế, CMISTONE Việt Nam bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan