Chỉ có 1% cá nhân thực hiện tự kê khai quyết toán thuế

10/03/2021, 07:27

TCDN - Tổng cục Thuế cho biết, theo số liệu thống kê những năm gần đây có 47% người nộp thuế thực hiện uỷ quyền quyết toán thuế (QTT) cho các tổ chức chi trả thu nhập thực hiện QTT và chỉ có hơn 1% cá nhân sẽ thực hiện tự kê khai QTT.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế cho biết, quyết toán thuế năm 2020 có một số điểm mới.

Thứ nhất, về mức giảm trừ gia cảnh, theo Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH, mức giảm trừ cho bản thân NNT tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, thời điểm tính giảm trừ gia cảnh mức mới từ ngày 1/1/2020, chứ không phải tính theo thời điểm có hiệu lực của Luật Quản lý thuế số 38 (ngày 1/7/2020).

Thứ hai, các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TTCN) bao gồm: có số thuế phải nộp thêm trên 50 nghìn đồng; có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế. Trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo quy định.

Chỉ 1% cá nhân tự quyết toán thuế.

Chỉ 1% cá nhân tự quyết toán thuế.

Thứ ba, việc ủy quyền QTT TTCN, có 3 trường hợp được ủy quyền gồm: Cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; Cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TTCN theo tỷ lệ 10%; Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

Thứ tư, thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN. Luật Quản lý thuế số 38 cho phép nộp hồ sơ QTT chậm nhất là ngày 30/4 đối với hồ sơ QTT TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thay vì ngày 31/3 (Luật Quản lý thuế 2006), tức kéo dài thêm 1 tháng cho cá nhân quyết toán thuế. Riêng đối với tổ chức chi trả thu nhập thì thời điểm cuối vẫn là ngày 31/3.

Thứ năm, về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (QTT TNDN), NNT thuộc diện phải khai báo giao dịch liên kết sẽ thực hiện các quy định và mẫu biểu quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Thứ sáu, về chính sách thuế TNDN, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19, quy định về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.  Theo đó, NNT được giảm  30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp NNT có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Bà Hà cho hay, với việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, trong tổng số 23 triệu NNT có phát sinh thu nhập chịu thuế trong năm thì không phải tất cả đều phải nộp hồ sơ QTT TNCN.

Theo số liệu thống kê những năm gần đây của cơ quan thuế, có đến 52% cá nhân có thu nhập chia đều cho 12 tháng không phải nộp QTT TNCN. Có 47% NNT thực hiện uỷ quyền QTT cho các tổ chức chi trả thu nhập thực hiện QTT và chỉ có hơn 1% cá nhân sẽ thực hiện tự kê khai QTT. Đây là những cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau và không thuộc nhóm được ủy quyền QTT cho tổ chức.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Chỉ có 1% cá nhân thực hiện tự kê khai quyết toán thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan