Chỉ có hơn 20% doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát sinh thuế GTGT

17/10/2023, 07:07
báo nói -

TCDN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trong 9 tháng năm 2023 tình hình khó khăn hơn, chỉ có 23,78% doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khai phát sinh về thuế GTGT.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, năm 2022, có 28.963 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 3,27% số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Đến thời điểm này Bộ Tài chính đã nhận được 92% doanh nghiệp có báo cáo tài chính. Trong đó, tổng tài sản của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 9.444.170 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2021; vốn chủ sở hữu là 4. 069.190 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2021; vốn đầu tư chủ sở hữu tăng gần 14% so với năm 2021; lợi nhuận lũy kế chưa phân phối là 1.012.064 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI tăng trưởng năm 2022 có sụt giảm nhẹ so với năm 2021 đối với lợi nhuận sau thuế. Cụ thể: Doanh thu đạt khoảng 9.727.000 tỷ đồng tăng 4,4% so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế là 386.673 tỷ đồng, giảm 2,1% so với năm 2021.

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nộp ngân sách đạt 237.777 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng số nộp của các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung. Trong đó có 5 lĩnh vực chiếm khoảng 91% tổng tài sản của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài gồm: Doanh nghiệp chế biến chế tạo (60%), tài chính-ngân hàng-bảo hiểm (10%); bất động sản (7%), sản xuất chế biến-khí đốt-điều hòa (4%), hoạt động chuyên môn về khoa học công nghệ (4%)…

Theo Thứ trưởng, trong số các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo số liệu năm 2021, có 37% doanh nghiệp có lãi; năm 2022 là 38,79% doanh nghiệp có lãi. Tuy nhiên, so với doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vẫn có lãi nhiều hơn nhưng lỗ lại cao hơn, 53,83% báo lỗ, trong khi tổng doanh nghiệp nói chung báo lỗ là 50%.

9 tháng năm 2023 tình hình khó khăn hơn, chỉ có 23,78% doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khai phát sinh về thuế GTGT. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở hai mảng chính, thứ nhất là xuất khẩu áp dụng 0%, còn những doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư thì đầu vào vẫn âm nên không khai thuế GTGT.

Về thuế tối thiểu toàn cầu nhiều, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nêu rõ, Thủ tướng đã rất quan tâm và chỉ đạo rất quyết liệt, chúng ta phải thực hiện theo cam kết khi tham gia vào Diễn đàn chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Chính phủ đã phân công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu. Bộ Tài chính cũng tham gia vào việc trình báo cáo Thường vụ Quốc hội, Quốc hội trong kỳ họp này về thuế tối thiểu toàn cầu và trong thời gian tới tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Chỉ có hơn 20% doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát sinh thuế GTGT tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan