Chứng khoán Bảo Minh trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%

01/07/2022, 08:08

TCDN - 15/7 là ngày Chứng khoán Bảo Minh chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%. Số lượng cổ phiếu mà công ty phát hành thêm là gần 4 triệu.

Chứng khoán Bảo Minh dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu phát hành mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Mới đây, Chứng khoán Bảo Minh đã công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu hoạt động đạt hơn 196 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tự doanh (lãi FVTPL) của Chứng khoán Bảo Minh đạt hơn 152 tỷ đồng, tăng 40%; chi phí hoạt động tự doanh bao gồm cả lỗ FVTPL đạt hơn 52 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động tự doanh của Chứng khoán Bảo Minh đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Bao Minh

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 38 tỷ đồng, gấp gần 50 lần; chỉ tiêu lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng đạt con số ấn tượng đến gần 1 tỷ đồng, gấp 64 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu đến từ hoạt động tư vấn tài chính của công ty đạt 4,7 tỷ đồng gấp 3,1 lần so với thời điểm quý 1/2021.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2022, dư nợ gốc cho vay ký quỹ (margin) của Chứng khoán Bảo Minh đạt hơn 24 tỷ đồng, ứng trước tiền bán chứng khoán đạt gần 39 tỷ đồng, tương ứng tăng 83% và 44% so với thời điểm đầu năm.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý I/2022 đạt hơn 125 tỷ đồng, tăng tới hơn 680% so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Chứng khoán Bảo Minh đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu 332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 66,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022, Công ty đã hoàn thành được 59% mục tiêu về tổng doanh thu và 151% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế cả năm.

Kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/6, cổ phiếu BMS giảm 6,86% xuống 9.500 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 29.100 đơn vị.                

Nhã Vy
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán Bảo Minh trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan