Chuyển kinh phí ủng hộ phòng chống COVID-19 để mua vaccine

21/05/2021, 10:38

TCDN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện chuyển toàn bộ số kinh phí đã tiếp nhận ủng hộ (còn lại) vào ngân sách Nhà nước để mua vaccine phòng COVID-19.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Y tế, Quốc phòng, Ngoại giao về việc sử dụng kinh phí do MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, căn cứ đề xuất của ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc sử dụng nguồn kinh phí tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch COVID-19 của MTTQ Việt Nam để mua vaccine, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý với phương án sử dụng nguồn kinh phí do MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch COVID-19 để mua vaccine phòng ngừa COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý mua vaccine COVID-19 từ kinh phí Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý mua vaccine COVID-19 từ kinh phí Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với sở tài chính địa phương thực hiện chuyển toàn bộ số kinh phí đã tiếp nhận ủng hộ (còn lại) vào ngân sách Nhà nước để mua vaccine phòng COVID-19.

Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách Trung ương số kinh phí được phân bổ; chịu trách nhiệm rà soát việc thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, bảo đảm không trùng lặp về đối tượng hỗ trợ.

Việc phân bổ, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Ngày 19/5, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh cân đối NSNN khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vaccine phòng COVID-19, việc thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Quỹ vaccine phòng COVID-19 có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính của Quỹ cho hoạt động tài trợ, hỗ trợ mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ sẽ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước.

Quỹ được vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo quy định.

Linh Giang
Bạn đang đọc bài viết Chuyển kinh phí ủng hộ phòng chống COVID-19 để mua vaccine tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan