Vicem đã sẵn sàng cổ phần hóa?

Vicem đã sẵn sàng cổ phần hóa?

08/01/2019, 09:18
Kết thúc năm 2018, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng 2 con số so với năm 2017. Cùng với đó, các nhà máy đều có lãi trong năm 2018.
Tổng Công ty Licogi đã được chuyển giao về SCIC

Tổng Công ty Licogi đã được chuyển giao về SCIC

28/12/2018, 11:04
Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Licogi - CTCP về SCIC.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tái cơ cấu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tái cơ cấu

24/12/2018, 03:35
Việc cắt giảm các đầu mối Ban chuyên môn/Văn phòng và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước đầu đã khắc phục được nhiều vấn đề.
1 2 3 4 5 6