Tổng Công ty Licogi đã được chuyển giao về SCIC

28/12/2018, 11:04

TCDN - Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Licogi - CTCP về SCIC.

Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Licogi - CTCP về SCIC.

Theo biên bản chuyển giao ký kết, số cổ phần nhà nước chuyển giao về SCIC là 36.640.691 cổ phần, chiếm 40,71% vốn điều lệ của Licogi.

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại Licogi có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm của Bộ Xây dựng, SCIC và DN trong việc thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và chuyển giao gia đoạn 2017 - 2020.

Tổng Công ty Licogi - CTCP là một trong 16 Tổng Công ty lớn trực thuộc Bộ Xây dựng, là đơn vị có thế mạnh về thi công xây lắp, đặc biệt là xử lý nền móng và thi công công trình ngầm.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, việc chuyển giao Tổng Công ty Licogi - CTCP về SCIC sẽ là một bước chuyển mới của Tổng Công ty Licogi, tạo điều kiện để Tổng Công ty Licogi khắc phục các khó khăn và phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Dưới sự quản lý phần vốn nhà nước của SCIC, cùng với các cổ đông khác, Licogi sẽ hoạt động tốt hơn, đáp ứng được định hướng của Nhà nước và doanh nghiệp, gia tăng giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với SCIC tiếp tục giải quyết những tồn tại, cũng như trong định hướng phát triển và tái cơ cấu Tổng Công ty Licogi.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch SCIC cho biết, SCIC có trách nhiệm tiếp nối sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Xây dựng đối với Tổng Công ty Licogi, phối hợp cùng Bộ Xây dựng xem xét các vấn đề để giải quyết nhanh nhất các vướng mắc, khó khăn để Licogi có điều kiện tốt nhất để phát triển.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Chi, SCIC sẵn sàng phối hợp với Bộ Xây dựng trong công tác thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn hoặc chuyển giao vốn nhà nước tại các DNNN khác thuộc Bộ Xây dựng về SCIC.

Theo Báo Hải quan

Bạn đang đọc bài viết Tổng Công ty Licogi đã được chuyển giao về SCIC tại chuyên mục Cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận