Cổ phiếu APC sắp rời sàn HOSE

25/03/2024, 07:06

TCDN - Lý do cổ phiếu APC bị hủy niêm yết là vì kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú bị lỗ 3 năm liên tục.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú để thông báo về việc thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu APC. Theo HOSE, lý do cổ phiếu APC bị hủy niêm yết là vì kết quả sản xuất kinh doanh của Chiếu xạ An Phú bị lỗ 3 năm liên tục.

apc-ivjc-2108

Trước đó, vào giữa tháng 1/2024, khi Chiếu xạ An Phú công bố báo cáo tài chính quý cuối năm 2023 với số lỗ lũy kế cả năm là 35 tỷ đồng, HOSE cũng ra có văn bản lưu ý về việc hủy niêm yết.

Theo báo cáo tài chính của công ty, trong năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt khoảng 118 tỷ đồng, giảm so với mức 135,7 tỷ đồng của năm 2022. Lợi nhuận gộp công ty mang lại là 25,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khấu trừ các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế 35,6 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Chiếu xạ An Phú báo lỗ với mức lỗ ngày càng nặng hơn. Trước đó vào năm 2021 và 2022, mức lỗ sau thuế của công ty lần lượt là 1,6 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh gửi HOSE, lãnh đạo Chiếu xạ An Phú không phân tích chi tiết nguyên nhân lỗ nặng mà chỉ cho biết kết quả này đến từ việc doanh thu giảm trong khi chi phí lãi vay tăng cao 22%.

Tính đến cuối năm 2023, APC có gần 891 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định là chủ yếu với giá trị hơn 645 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm. Còn lại, tài sản đến từ chi phí trả trước dài hạn hơn 106 tỷ đồng (bao gồm chi phí nguồn xạ, tiền thuê đất), tăng 50% so với đầu năm.

Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn đều là tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, giảm mạnh đến 78% so với đầu năm còn gần 23 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn hơn 90 tỷ đồng, giảm 30%. Công ty có hơn 86 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn, tăng 41%; trong khi dư nợ vay dài hạn hơn 201 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm.

Thành Nam
Bạn đang đọc bài viết Cổ phiếu APC sắp rời sàn HOSE tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan