Cổ phiếu HPX sắp giao dịch trở lại

15/03/2024, 20:37

TCDN - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) có thông báo về việc cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát đang trong diện đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 11/9/2023 của HOSE do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin (CBTT) sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Căn cứ quy định Quy chế niêm yết và giao dịch VNX: “4. Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết.

Đối với trường hợp tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện CBTT (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất”.

Căn cứ tình hình công bố thông tin của Hải Phát trong 6 tháng liên tục kể từ ngày HOSE ra quyết định đình chỉ giao dịch, công ty không vi phạm quy định về công bố thông tin.

HPX

"Ngày 8/3, Hải Phát đã CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (riêng và hợp nhất) theo quy định. HOSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện đình chỉ giao dịch và giao dịch trở lại toàn thời gian theo quy định”, HOSE nêu trong thông báo.

Về kết quả kinh doanh năm vừa qua, Hải Phát báo lãi sau thuế hợp nhất kiểm toán năm 2023 hơn 134,9 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ ròng gần 58,4 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả này, công ty xác nhận họ đã tăng số lượng nhà bàn giao cho người mua, tăng doanh thu nên tăng lợi nhuận, đồng thời chuyển nhượng một khoản vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác phát sinh lợi nhuận nên tổng lợi nhuận của công ty mẹ năm 2023 tăng so với năm 2022. Bên cạnh đó, công ty con cũng tăng doanh thu bán bất động sản, thu nhập từ chuyển nhượng vốn đầu tư phát sinh lợi nhuận.

Sang năm 2024, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng. Lãi sau thuế hợp nhất 105 tỷ đồng, giảm 22,2% so với thực hiện năm 2023. Năm nay, công ty sẽ triển khai thi công các dự án: Dự án Bắc Giang hoàn thành bàn giao trong tháng 6; dự án Cao Bằng bắt đầu thi công giai đoạn 2 từ tháng 6; dự án Lào Cai và dự án Đảo Ngọc Hòa Bình.

Như Hằng
Bạn đang đọc bài viết Cổ phiếu HPX sắp giao dịch trở lại tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan