Chủ tịch Hải Phát đăng ký bán thêm 8 triệu cổ phiếu HPX

31/12/2022, 16:33
báo nói -

TCDN - Dù cổ phiếu HPX mất 88% giá trị, Chủ tịch Đầu tư Hải Phát vẫn tiếp tục muốn bán 8 triệu cổ phiếu sau khi bị bán giải chấp 22,3% vốn điều lệ.

Từ ngày 27/12 đến ngày 28/12, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hải Phát, vừa bán ra 10 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 22,32% về còn 19,03% vốn điều lệ.

Ngoài ra, từ ngày 5/1 đến ngày 3/2, ông Đỗ Quý Hải tiếp tục đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu HPX để giảm sở hữu về 16,4% vốn điều lệ.

Từ ngày 4/11 đến ngày 29/12, cổ phiếu HPX giảm gần 81,3% từ 25.600 đồng về 4.800 đồng/cổ phiếu và nếu nhìn rộng ra từ ngày 26/11/2021 tới nay, cổ phiếu HPX đã giảm 88% từ 40.000 đồng/cổ phiếu.

Gia đình Chủ tịch bị bán giải chấp 22,3% vốn điều lệ trong chưa đầy 1 tháng

Nếu tính từ ngày 28/11 đến ngày 23/12, gia đình ông Đỗ Quý Hải bị bán giải chấp khoảng 67.927.828 cổ phiếu HPX, tương đương 22,3% vốn điều lệ tại Đầu tư Hải Phát.

Trước đó, ngày 30/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital bán ra toàn bộ 36.213.187 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 11,91% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited bán toàn bộ 26.545.716 cổ phiếu; Amersham Industries Limited bán toàn bộ 7.883.486 cổ phiếu; và Wareham Group Limited bán toàn bộ 1.783.985 cổ phiếu.

Do Quy Hai

Sau giao dịch thoái toàn bộ, nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Đầu tư Hải Phát. Nếu tính cả cổ đông lớn và gia đình ông Đỗ Quý Hải, nhóm này đã bán ra 104.141.015 cổ phiếu HPX, tương đương khoảng 34,2% vốn điều lệ.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Lệ Dung, mẹ ông Phạm Minh Tuấn (Phó Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán toàn bộ 1.216.677 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 0,4% về còn 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023.

Dư nợ trái phiếu dài hạn lên tới 2.650 tỷ đồng

Đến ngày 30/9/2022, Đầu tư Hải Phát đang có tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn là 4.754,7 tỷ đồng, chiếm 46,2% tổng nguồn vốn và bằng 1,31 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, 1.518,6 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và 3.236,1 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Theo thuyết minh của Báo cáo tài chính quý III/2022, Đầu tư Hải Phát đang có tổng dư nợ 2.650,04 tỷ đồng dài hạn liên quan tới 8 lô trái phiếu.

Cụ thể, lô trị giá 449,82 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Navibank; lô 349,79 tỷ đồng được tư vấn bởi Navibank; lô 300 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Smart Invest; lô 255,47 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán MB; lô 496,45 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Smart Invest; lô 298,73 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam; lô 249,78 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Dầu khí; và lô 250 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Bảo Việt.

Tùng Lâm
Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Hải Phát đăng ký bán thêm 8 triệu cổ phiếu HPX tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan