Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông bị phạt 100 triệu đồng

21/12/2021, 09:48

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông số tiền 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

xu-phat-ava_957792

Ngày 16/12/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (địa chỉ: số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), cụ thể:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã chứng khoán: LTC) đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất được kiểm toán các năm 2019, 2020, Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020; Không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2019, BCTC riêng và hợp nhất được kiểm toán các năm 2019, 2020, Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020, BCTC riêng và hợp nhất các Quý 1,2,3/2020, Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCK HN về: BCTC riêng và hợp nhất năm 2015, 2016 được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2016 và quý 1, 2, 3/2017, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét, Báo cáo thường niên năm 2016; Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCK HN và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/10/2020).

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông bị phạt 100 triệu đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Chủ tịch Tập đoàn Everland bị phạt 170 triệu đồng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland số tiền 170 triệu đồng.
Em trai ruột Chủ tịch Licogi 13 bị phạt 190 triệu đồng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Bùi Văn Sinh (em trai ruột ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 13) với số tiền 190 triệu đồng.