Công ty Khoáng sản Hoàng Phúc bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm chứng khoán

06/12/2022, 09:25
báo nói -

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc số tiền 100 triệu đồng.

anh-tuoc-giay-phep

Ngày 01/12/2022, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), cụ thể:

Phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Giải trình chênh lệch 10% Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế, ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 và Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/HĐQT ngày 15/02/2022 về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Công ty Khoáng sản Hoàng Phúc bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm chứng khoán tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan