Cục Tài chính doanh nghiệp tròn 20 tuổi

Sáng ngày 19/10, tại Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ công chức Cục Tài chính doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Đông đảo lãnh đạo Bộ và Nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính đã đến dự lễ

Đông đảo lãnh đạo Bộ và Nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính đã đến dự lễ

Empty

Tới dự có nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Nguyễn Thị Mai; nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm, Phạm Văn Trọng, Trần Văn Tá; nguyên lãnh đạo Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trước đây, Cục Tài chính doanh nghiệp ngày nay; lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ, lãnh đạo SCIC, DATC...

Theo yêu cầu đổi mới công tác quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, ngày 28/8/1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/1999/NĐ-CP về tổ chức lại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, Chính phủ thành lập Cục Tài chính doanh nghiệp kể từ ngày 01/10/1999 để thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp trong phạm vi cả nước, thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thực hiện tổng hợp, phân tích tình hình tài chính và quản lý vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại các loại hình doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, thực thi nhiệm vụ theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cùng với sự chỉ đạo sát sao, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính, với tinh thần đoàn kết, luôn đổi mới, sáng tạo, sự phấn đấu nỗ lực, đóng góp công sức của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, tập thể Cục Tài chính doanh nghiệp đã đạt được nhiều thành tích cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của ngành tài chính nói riêng.

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến cho biết: Trong thời gian tới, Cục sẽ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính doanh nghiệp

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến cho biết: Trong thời gian tới, Cục sẽ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, Cục Tài chính doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ, cố gắng hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được giao, trong đó: thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính doanh nghiệp đã được Chính phủ giao Bộ Tài chính; triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, trong đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

 
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chúc mừng Cục Tài chính doanh nghiệp

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chúc mừng Cục Tài chính doanh nghiệp

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu phát biểu chúc mừng Cục TCDN

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu phát biểu chúc mừng Cục TCDN

Toàn thể đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Cục TCDN

Toàn thể đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Cục TCDN

Các hoạt động văn nghệ tại buổi lễ

Các hoạt động văn nghệ tại buổi lễ

Empty