Cục Thuế Hà Nội công bố hơn 800 người nộp thuế nợ 792 tỷ đồng

03/06/2022, 13:56

TCDN - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai lần đầu 809 người nộp thuế nợ thuế với số nợ khó thu và khả năng thu 792.246 triệu đồng tính đến kỳ khóa sổ ngày 31/3/2022.

Theo Cục Thuế Hà Nội, tính tới thời điểm này có 91 người nộp thuế sau khi thực hiện công khai trong năng 2021 đến thời điểm rà soát đã nộp hết nợ vào ngân sách nhà nước với số tiền 16.401 triệu đồng.

Cục Thuế Hà Nội tiếp tục thực hiện công khai lần đầu nợ thuế đối với 809 người nộp thuế với tổng số nợ khó thu và khả năng thu 792.246 triệu đồng.

no-thue

Trong đó, 528 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu kỳ khóa sổ 31/03/2022 với số tiền 143.857 triệu đồng; 34 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất công khai lần đầu kỳ khóa sổ 31/03/2022 với số tiền 460.570 triệu đồng; 247 người nộp thuế nợ khó thu công khai lần đầu kỳ khóa sổ 31/03/2022 với số tiền 187.819 triệu đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội cảnh báo các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định trước khi Cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Theo Cục Thuế Hà Nội, công tác quản lý nợ trong những năm qua đã được Cục Thuế Hà Nội triển khai rất quyết liệt theo đúng quy định, quy trình trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc, quản lý nợ phù hợp.

Cục Thuế Hà Nội chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của đơn vị nợ thuế để kịp thời tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyển xem xét, giải quyết hoặc phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế.

Bên cạnh đó, đôn đốc kịp thời các khoản nợ đến hạn của những doanh nghiệp chây ì nợ thuế vào ngân sách nhà nước và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định với mục tiêu đồng hành, hỗ trợ tốt doanh nghiệp, người nộp thuế nhưng cũng đảm bảo sự công bằng trong việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Chi tiết danh sách nợ thuế xem tại đây.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Cục Thuế Hà Nội công bố hơn 800 người nộp thuế nợ 792 tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan