Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi hơn nghìn tỷ, nợ xấu vẫn xếp dài

03/06/2022, 10:34

TCDN - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021. Đơn vị báo lãi sau thuế 1.343 tỷ đồng do hợp nhất kết quả kinh doanh của HoSE và HNX.

Báo cáo tài chính riêng của VNX không ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nguồn thu phát sinh duy nhất là doanh thu tài chính 1.354 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của hai công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau khi trừ tiền lương cho quản lý và nhân viên, Sở báo lãi sau thuế 1.343 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi hơn nghìn tỷ, nợ xấu vẫn xếp hàng dài.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi hơn nghìn tỷ, nợ xấu vẫn xếp hàng dài.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu đạt 2.054 tỷ đồng cũng từ hợp nhất kết quả của hai công ty con. Dịch vụ chứng khoán đóng góp áp đảo vào tổng doanh thu với gần 1.950 tỷ đồng. Phần còn lại là dịch vụ đấu giá, quản lý thành viên và các hoạt động nghiệp vụ. Khoản lãi sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 21 tỷ đồng thì nộp về ngân sách toàn bộ.

2021 là năm tài chính đầu tiên của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) do mới được thành lập từ ngày 13/4.

VNX ra đời với mục tiêu thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường. Theo lãnh đạo VNX, hai công ty con có nhiệm vụ tương đối độc lập, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, tạo ra một thị trường chứng khoán toàn diện và tổng thể, từng bước tiếp cận tới chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, khi thị trường phát triển đến một cấp độ nào đó, sự giao thoa trong một số hoạt động của hai công ty con đã làm giảm đi gia tốc phát triển.

Tổng tài sản của VNX tính đến hết năm 2021 đạt hơn 4.600 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn hơn 3.600 tỷ đồng và gần 1.000 tỷ đồng còn lại là tài sản dài hạn. Tổng nợ phải trả của VNX đạt 1.600 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn.

Đặc biệt, VNX có tới hơn 1.000 tỷ đồng nợ xấu (tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi) với giá gốc là 1.078 tỷ đồng nhưng phần có thể thu hồi là 146 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất, khoản phải thu lớn nhất là tại Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam là hơn 101,7 tỷ đồng. Đây chính là công ty chứng khoán mới đây bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.

Hoàng Nhung
Bạn đang đọc bài viết Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi hơn nghìn tỷ, nợ xấu vẫn xếp dài tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan