Cục Thuế Quảng Nam rà soát hơn 163.000 mã số thuế cá nhân

15/05/2024, 10:53
báo nói -

TCDN - Đến ngày 3/5/2024, Cục Thuế Quảng Nam đã thực hiện rà soát được 163.568 mã số thuế cá nhân để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Số CCCD), đạt tỷ lệ 99,8%.

Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với số căn cước công dân (CCCD) là bước cụ thể hóa đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án này được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bước đi này nhằm tiến tới chuyển sang sử dụng số CCCD thay cho mã số thuế. Mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân là mỗi cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất và người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để phục vụ giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN.

Cục Thuế Quảng Nam cho hay, theo thông tin tổng hợp của Tổng cục Thuế, trên địa bàn Quảng Nam có đến 163.763 mã số thuế cá nhân phải thực hiện rà soát. Đến ngày 3/5/2024 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện rà soát được 163.568 mã số thuế cá nhân, đạt tỷ lệ 99,8%.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, trong số 163.568 mã số thuế đã rà soát có đến 101.079 mã số thuế qua rà soát khớp đúng với cơ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư (CCCD), đạt tỷ lệ khớp đúng là 61,7%.

Cụ thể, đối với nhóm 1 (nhóm người nộp thuế phải rà soát thông qua cơ quan chi trả) đã thực hiện rà soát khớp đúng 15.829 mã số thuế trên tổng 22.369 mã số thuế phải rà soát đạt tỷ lệ 70,8%.

Đối với nhóm 2 (nhóm người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) với số lượng mã số thuế phải rà soát có đến 121.202 mã số thuế (chiếm tỷ lệ 74,1% số lượng mã số thuế cá nhân phải ưu tiên rà soát, là nhóm đối tượng có số lượng rà soát nhiều nhất với thành phần rà soát phức tạp và khó khăn nhất, đang được ưu tiên đẩy mạnh thực hiện. Đến nay toàn tỉnh đã rà soát chuẩn hóa khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia 76.147 mã số thuế, nâng tỷ lệ rà soát khớp đúng của nhóm 2 là 62,8%.

Đối với nhóm 3 (nhóm người nộp thuế là hộ kinh doanh có nợ/nộp thừa), có CMND/CCCD đã thực hiện rà soát khớp đúng 1.239 mã số thuế trên tổng 1.729 mã số thuế phải rà soát đạt tỷ lệ 71,7 %.

Đối với nhóm 4 (nhóm cá nhân khác còn lại không thuộc nhóm 1,2,3) đã thực hiện rà soát khớp đúng 7.864 mã số thuế trên tổng 18.350 mã số thuế phải rà soát đạt tỷ lệ 42,9%.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Quảng Nam tập trung ưu tiên hoàn thành rà soát nhóm 2 - nhóm người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp kết hợp công tác chỉnh lý thông báo thu nộp thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024.

Kiểm tra và tiếp tục rà soát, chuẩn hóa những trường hợp đã rà soát nhưng chưa khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngành Thuế tiếp tục tăng cường phối hợp với Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội để thu thập thông tin đối với những trường hợp mã số thuế còn lại, tăng cường phối hợp với địa phương (xã, phường, thị trấn) để liên hệ người nộp thuế thực hiện tự chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Cục Thuế Quảng Nam rà soát hơn 163.000 mã số thuế cá nhân tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Bộ Tài chính: Người dân không phải đóng, hủy các mã số thuế cá nhân
Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn rà soát, chuẩn hóa mã số thuế (MST) cá nhân, người nộp thuế cần cập nhật thông tin chính xác của các MST đang tồn tại và không phải thực hiện thủ tục để đóng, hủy các MST cấp cho các loại giấy tờ khác nhau của cùng một người nộp thuế.
Sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế cá nhân tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Việc sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế cá nhân sẽ giúp người nộp thuế không phải kê khai nhiều thông tin như trước đây. Người nộp thuế có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế hoặc tài khoản định danh điện tử VneID, thông tin sẽ tự động điền vào phần kê khai của người nộp thuế.