Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cảnh báo về thuế kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

23/06/2022, 10:22

TCDN - Theo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua đã phát sinh một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước và rủi ro từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 2558 cảnh báo về thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và qua thực tế triển khai đề án, công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên thời gian qua đã phát sinh một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước và rủi ro từ hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cảnh báo về thuế chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cảnh báo về thuế chuyển nhượng bất động sản.

Vì vậy Cục Thuế tỉnh tiếp tục "Cảnh báo về thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh” nhằm tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế khi thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản và hạn chế những rủi ro có thể gặp phải do kê khai không đúng giá trị thực tế khi chuyển nhượng bất động sản.

Theo đơn vị này, một số hành vi vi phạm về thuế như: giá chuyển nhượng trên hợp đồng mua, bán thấp hơn so với giá chuyển nhượng thực tế giao dịch trên thị trường nhằm giảm nghĩa vụ thuế, phí phải nộp vào ngân sách nhà nước; ủy quyền quản lý bất động sản không phát sinh thù lao, người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản nhưng người được ủy quyền không kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện ký hợp đồng mua bán thông qua một số cá nhân, người thân… để trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoặc người nộp thuế khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất cam kết chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nhưng thực tế có nhiều hơn một nhà ở, quyền sử dụng đất ở.  

Theo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, pháp luật quy định đối với nghĩa vụ của người chuyển nhượng bất động sản: nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức. Kế đến nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng bất động sản: nộp lệ phí trước bạ nhà, đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ; nộp thuế theo đúng giá giao dịch và nộp hồ sơ đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.  

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý, việc kê khai, nộp thuế, lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính; quy trình luân chuyển hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót thì khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định. 

Được biết tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành văn bản số 3453/UBND-TH2 ngày 19/5/2022 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, địa phương yêu cầu phải phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Bảng giá mới cũng như hệ số điều chỉnh kịp thời theo quy định pháp luật về đất đai.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có thông báo hoả tốc số 237 yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế khẩn trương phối hợp các sở, ban, ngành địa phương để báo cáo, tham mưu UBND các tỉnh, thành phố ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng Chi cục Thuế không thực hiện trả hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định, cần thực hiện tính thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp phát hiện rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát, bố trí công chức tại các bộ phận khác để tăng cường lực lượng cho bộ phận xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, tổ chức làm thêm giờ để giải quyết triệt để các hồ sơ còn tồn đọng (nếu có) và đảm bảo ban hành thông báo thuế đúng thời hạn theo quy định đối với các hồ sơ mới phát sinh, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nếu phát sinh việc giải quyết hồ sơ vượt quá thời hạn quy định hoặc phát sinh việc trả lại hồ sơ đối với những hồ sơ đã đầy đủ theo quy định.

Hoàng Tư
Bạn đang đọc bài viết Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cảnh báo về thuế kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Chuyển cơ quan điều tra trường hợp trốn thuế chuyển nhượng bất động sản
Theo Tổng cục Thuế, trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ quan thuế củng cố, hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, không khai, hoặc khai giá trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá thực tế chuyển để xem xét, xử lý theo pháp luật.
Siết quản lý thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Cục Thuế Vĩnh Phúc cho rằng, việc xác định, khai báo sai giá trị tài sản khi chuyển nhượng bất động sản để nhằm giảm tiền thuế phải nộp là hành vi trốn thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Quản lý Thuế và có thể bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hình sự.