Cục Thuế TP.HCM phải thu hồi trên 2.700 tỷ nợ thuế trong 2 tháng cuối năm

15/11/2019, 13:44

TCDN - Trong 2 tháng cuối năm 2019, Cục Thuế TP.HCM phải thu hồi nợ thuế trên 2.700 tỉ đồng mới hoàn thành được nhiệm vụ thu hồi nợ do Tổng cục Thuế giao.

Theo Cục Thuế TPHCM, tính đến hết tháng 10/2019, tổng số nợ thuế tại đơn vị có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) là 11.930 tỷ đồng, tăng gần 34% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất tăng cao nhất, với 2.613 tỷ đồng, tăng 96,09% so với thời điểm cuối năm 2018.

2950_IMG-8801_1

Bên cạnh đó, các khoản nợ thuộc thuế, phí là 5.106 tỷ đồng, tăng 23%; tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.782 tỷ đồng, tăng 5,18% so với thời điểm 31/12/2018.

Ngoài ra, kết quả thu nợ thuế của năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 6.399 tỷ đồng, đạt 71,85% số nợ 2018 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.711 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.688 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về đôn đốc thu nộp ngân sách tháng 10 và những tháng cuối năm 2019 với chỉ tiêu giảm nợ trong 3 tháng cuối năm là 4.375 tỷ đồng. Trong tháng 10/2019 Cục Thuế Tp. HCM đã thực hiện thu 1.650 tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, nhiệm vụ của Cục Thuế TPHCM còn phải thu hồi nợ thuế trên 2.700 tỷ đồng mới hoàn thành được nhiệm vụ thu hồi nợ do Tổng cục Thuế giao.

Bích Thảo
Bạn đang đọc bài viết Cục Thuế TP.HCM phải thu hồi trên 2.700 tỷ nợ thuế trong 2 tháng cuối năm tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan