Đà Nẵng yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các "dự án treo"

25/10/2022, 18:54
báo nói -

TCDN - Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát và xử lý nghiêm, triệt để, theo đúng quy định pháp luật đối với các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, dự án treo, chậm tiến độ.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký ban hành văn bản tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các quận huyện và các đơn vị có liên quan tập trung rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định của pháp luật đất đai;

Đà Nẵng yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các dự án treo.

Đà Nẵng yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các "dự án treo".

Tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các dự án, công trình có vi phạm; kiên quyết thu hối đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách các dự án, công trình có vi phạm để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND TP. Đà Nẵng và gửi thông tin để đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục quản lý đất đai.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng... để đôn đốc chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Đầu tháng 10 vừa qua, thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất đối với các chủ lô đất lớn bỏ hoang nhiều năm.

Đặc biệt, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đối với trường hợp hết thời gian được gia hạn mà các chủ khu đất vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

UBND thành phố yêu cầu Cục Thuế Đà Nẵng có trách nhiệm và thông báo cho chủ khu đất số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước tương ứng với thời gian được gia hạn sử dụng đất.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công khai các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Theo đó, kết quả tổng hợp, rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng cho thấy, từ thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cũng chủ động thực hiện, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố.

Kết quả kiểm tra đã xác định 82 dự án, khu đất có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật đất đai 2013 và Nghị định của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành các Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo đúng quy định. Theo đó, các chủ đầu tư, người sử dụng đất đã nộp tiền gia hạn sử dụng đất vào ngân sách, với số tiền hơn 345 tỷ đồng.

Minh Anh
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các "dự án treo" tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan