Đắk Lắk thu ngân sách đạt hơn 4.900 tỷ, giảm 22,3% so với cùng kỳ

12/09/2023, 08:12
báo nói -

TCDN - Trong 8 tháng qua, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 4.900 tỷ đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ.

Trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 8,93% so với tháng trước; chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng ước tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu ngân sách ở Đắk Lắk giảm 22,3% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách ở Đắk Lắk giảm 22,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt hơn 8.424 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 66.869 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 70,2% kế hoạch.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Trong tháng có 137 doanh nghiệp được thành lập mới, lũy kế 8 tháng có 928 doanh nghiệp thành lập mới (bằng 55,5% kế hoạch, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8/2023, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 469 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước thực hiện hơn 4.928 tỷ đồng (bằng 66,37% dự toán Trung ương giao và 48,8% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 22,3% so với cùng kỳ). 

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn còn diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các sở, ngành, địa phương cần rà soát lại các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tập trung thực hiện bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao, đặc biệt là triển khai hoạt động của 4 tổ kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn; tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát lại khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ cho từng doanh nghiệp…

Thái Bình
Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk thu ngân sách đạt hơn 4.900 tỷ, giảm 22,3% so với cùng kỳ tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan