Đề xuất bổ sung hơn 63.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

09/01/2024, 08:25
báo nói -

TCDN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét việc bổ sung nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 là 63.725 tỷ đồng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

Chiều 8/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Trình bày Tờ trình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho hay, dự kiến phương án phân bổ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương (NSTW) trong nước giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 (63.725 tỷ đồng), dự kiến phân bổ cho 5 ngành, lĩnh vực gồm: Quốc phòng; An ninh; Quản lý nhà nước; Khoa học công nghệ; Giao thông.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương.

Đối với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, đến nay, trong tổng số 50 nhiệm vụ, dự án, có 33 dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn là 33.157,137 tỷ đồng. Có 17 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ đề nghị phân cấp làm cơ quan chủ quản theo Nghị quyết số 106/2023/QH15.

Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho EVN từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư và cơ sở lựa chọn phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo. Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu là dự án có tính chất đặc thù, vừa sử dụng vốn NSTW, vừa sử dụng vốn tự có của EVN.

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện huyện Côn Đảo, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo đảm chủ quyền biển đảo quốc gia, cần xem xét, báo cáo Quốc hội để cho cơ chế giao kế hoạch vốn NSTW của Dự án cho EVN. Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành, có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra bảo đảm không để xảy ra việc trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí. Việc bàn giao tài sản sau khi dự án hoàn thành thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan.

Về kiến nghị, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022.

Trong đó, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 là 33.157,137 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, chi tiết theo ngành, lĩnh vực.

Đối với số vốn còn lại 30.567,863 tỷ đồng dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Về cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung của Kế hoạch tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022, đối với giao kế hoạch hằng năm cho các Dự án: Chính phủ trình Quốc hội cho phép phân bổ kế hoạch năm 2024, 2025 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các bộ, địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án được bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn dự phòng chung khi đủ điều kiện theo quy định; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp gần nhất.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách xin kiến nghị ỦY ban Thường vụ Quốc hội cho phép trình Quốc hội xem xét, quyết định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn.

Về phân bổ vốn thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kiến nghị đồng ý việc phân bổ vốn cho EVN để thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm và cam kết việc lựa chọn phương án cấp điện từ lưới điện quốc gia tối ưu nhất đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực đầu tư, giá thành và chi phí hợp lý;

Giao Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành, có trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và các báo cáo, nội dung liên quan đến dự án theo đúng quy định pháp luật về xây dựng và các pháp luật có liên quan; thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra bảo đảm không để xảy ra việc trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí. Việc bàn giao, bổ sung vốn, tài sản sau khi dự án hoàn thành thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quản lý tài sản công, các quy định pháp luật khác có liên quan.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, sau khi xem xét, thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất trình Quốc hội bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho EVN từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất bổ sung hơn 63.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan