Đôn đốc nhà cung cấp nước ngoài khẩn trương đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam

08/01/2024, 20:15

TCDN - Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Nguyễn Bằng Thắng cho biết, năm 2024 Cục Thuế sẽ tiếp tục chủ động, tích cực trao đổi, làm việc, đôn đốc để các nhà cung cấp nước ngoài khẩn trương thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn (DNL) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Cục trưởng Nguyễn Bằng Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục DNL đã chủ động triển khai các kế hoạch chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2023, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, tích cực đổi mới, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, số thu năm 2023 của Cục DNL đạt 274.178 tỷ đồng bằng 109% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Thuế giao.

Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Nguyễn Bằng Thắng. (Ảnh: Phương Thảo)

Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Nguyễn Bằng Thắng. (Ảnh: Phương Thảo)

Đối với công tác triển khai kế hoạch tổng thể triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục DNL đã tham mưu trình Tổng cục trình Tổng cục ban hành 02 công văn chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Thống kê đến thời điểm hiện nay, trên cả nước đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm 01/12/2023, tăng 151,8%. Các cửa hàng thuộc các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV dầu khí Tp.HCM; Tổng công ty xăng dầu Quân đội…

Theo ông Nguyễn Bằng Thắng, năm 2024, Cục Thuế sẽ bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao. Giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến từng phòng, từng cán bộ được giao quản lý doanh nghiệp, khoản thu.

Cục trưởng Nguyễn Bằng Thắng trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phương Thảo)

Cục trưởng Nguyễn Bằng Thắng trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phương Thảo)

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu. Kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, hiệu quả.

Chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng các kịch bản thu NSNN phù hợp với từng thời kỳ. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để đảm bảo việc quản lý thu kịp thời, theo quy định.

Tiếp tục thực hiện quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua các giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ theo quy định pháp luật; đôn đốc nhắc nhở về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế; rà soát phân tích dữ liệu về nghĩa vụ kê khai, nộp thay nhà cung cấp nước ngoài để đối chiếu doanh thu tính thuế từ đó thông báo về số thuế nhà cung cấp nước ngoài phải nộp; tiếp tục rà soát để đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử. Tổng hợp các vướng mắc của nhà cung cấp nước ngoài để tham mưu báo cáo Tổng cục phương hướng giải quyết.

Xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2024 các doanh nghiệp hoạt động có rủ ro cao theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; Triển khai công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế để giảm thủ tục hành chính và tăng cường rà soát kịp thời nghĩa vụ của người nộp thuế; Đôn đốc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tham mưu, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chính sách thuế và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho NNT trong việc chấp hành pháp luật thuế. Đồng thời phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế, quản lý thuế và pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực liên quan.

Theo ông Nguyễn Bằng Thắng, để thực hiện quản lý thuế đối doanh nghiệp lớn ở nước ngoài kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua việc quản lý, Cục DNL sẽ tiếp tục chủ động, tích cực trao đổi, làm việc, đôn đốc để các NCCNN khẩn trương thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam theo Luật thuế Việt Nam, từ đó khẳng định chủ quyền quốc gia trong công tác quản lý thuế đối với NCCNN.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Đôn đốc nhà cung cấp nước ngoài khẩn trương đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế, khấu trừ thuế của nhà cung cấp nước ngoài
Tổng cục Thuế đề nghị ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế; thực hiện việc kê khai, khấu trừ, nộp thay và theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài…